ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών Κύπρου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 600 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας

για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο.

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του

Κράτους και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και

προκλήσεις.

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δαπάνες που αφορούν σε

οικονομική ενίσχυση Δικαιούχων για απόκτηση κατοικίας καταβάλλονται από τις Επαρχιακές

Διοικήσεις.

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας

για μόνιμη ιδιοκατοίκηση όπως για την,

- ανέγερση κατοικίας,

- αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,

- αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,

- απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,

- απόκτηση με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

 

Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια δαπάνης

τουλάχιστον €20.000.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής

δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή, η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και

ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο

ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως

φαίνεται πιο κάτω:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΣΕ €)

ΜΟΝΗΡΕΣ ΑΤΟΜΟ - 20.000

ΖΕΥΓΟΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ) - 30.000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - 35.000

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (4 ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΚΝΑ) - 40.000

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ * Πρόσθετο ποσό μέχρι - 10.000

*Σε περίπτωση που ο αιτητής ή ένα εκ των μελών της οικογένειας είναι άτομο με

αναπηρία, τότε παρέχεται πέραν του ποσού όπως υπολογίζεται πιο πάνω, και πρόσθετο

ποσό μέχρι €10.000, για κάλυψη δαπανών που αφορούν σε ειδικές κατασκευές. Το ποσό

των €10.000 θα καταβάλλεται με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών που αφορούν

στις ειδικές κατασκευές.

 

4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο αφορά σε παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κατοίκηση σε συγκεκριμένες

γεωγραφικές περιοχές / κοινότητες, εντός Οικιστικών Περιοχών και Οικιστικών Ζωνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 1η Ιουλίου 2019

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenDocumenthttp://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenDocument


Looking to buy property in Paphos, Cyprus?

Speak with our professionals Check our properties for sale

THIS WEBSITE IS USING COOKIES
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site we assume that you are happy to receive all cookies on this site. Please make sure to read our cookies policy.