Πολεοδομική Άδεια Κατοικιών εντός 10 ημερών

Πολεοδομική Άδεια Κατοικιών εντός 10 ημερών

Πολεοδομική άδεια εντός 10 ημερών για κατοικίες
 
Νέα δεδομένα για τους πολίτες δημιουργεί η νέα διαδικασία πολεοδομικής αδειοδότησης και η οποία αφορά κατά κύριο λόγο αιτήσεις για ανέγερση κατοικιών ή διπλοκατοικιών.

Aπό την 1η Οκτωβρίου 2020 οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν σε όλες τις πολεοδομικές αρχές της χώρας (επαρχιακά γραφεία πολεοδομίας και στους 4 μεγάλους δήμους) πολεοδομικές αιτήσεις, οι οποίες θα εξετάζονται και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα εκδίδονται πολεοδομικές άδειες εντός 10 ημερών εφόσον τα σχετικά έγγραφα κατατεθούν ηλεκτρονικά και εντός 20 ημερών εφόσον τα χαρτιά κατατεθούν σε έντυπη μορφή.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, η εν λόγω ρύθμιση, η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο ευρύτερης ολοκληρωμένης πολιτικής, στοχεύει στο να ξεπεραστούν οι δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα για έκδοση πολεοδομικών αδειών για οικογενειακές κατοικίες. Σημειώνεται ότι σχεδόν το 62% των πολεοδομικών αιτήσεων σήμερα αφορούν αιτήσεις απλών πολιτών (και όχι επενδυτών) για ανέγερση μέχρι διπλοκατοικίας. Για τη συγκεκριμένη, λοιπόν, μορφή αδειοδότησης, κατά μέσο όρο σήμερα απαιτείται περίοδος σχεδόν 18 μηνών.


Looking to buy property in Paphos, Cyprus?

Speak with our professionals Check our properties for sale

THIS WEBSITE IS USING COOKIES
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site we assume that you are happy to receive all cookies on this site. Please make sure to read our cookies policy.